ارسال مقالات

نحوه ی ارسال مقالات

دوستان و همکارانی که تمایل به همکاری در انتشار دو قصلنامه ی بهار حکمت دارند می توانند برای ما مقالهارسال کنند . با مطالعه شرایط و قوانین همکاری و ارسال مقاله برای سایت یا نسخه ی چاپیدو فصل نامه از نخوه ی انجام کار مطلع شوید .

قوانین ارسال مقالات

1

مقاله هایی که برای درج در هر شماره از دو فصلنامه ی بهارحمکت ارسال می کنید ، باید با اهداف و رویکرد مجله مرتبط بوده و نباید قبلا در جای دیگری چاپ شده باشد .

مقاله های ترجمه شده باید با متن اصلی همخوانی داشته باشد و متن اصلی نیز همراه آن باشد . اگر مقاله را خلاصه کرده اید این مورد را ذکر کنید .

2

مقاله باید دارای چکیده باشد و در آن هدف‌ها و پیام نوشتار در چند سطر گفته شود.

مقاله باید مشتمل بر بخش‌های زیر باشد: عنوان، چکیده (حداکثر 150 کلمه)، کلیدواژه (حداکثر 5 واژه)، مقدمه، ساختار اصلی، نتیجه‌گیری و فهرست منابع. ارجاع منابع و مآخذ، در متن مقاله و در پایان نقل ‌قول یا موضوع استفاده‌شده آورده شود.

3

مقاله در محیط نرم افزاری ورد آپلود شود . (برای نسخۀ فارسی با قلم BNazanin13 و فاصله خطوط single؛ و برای نسخۀ انگلیسی با قلم Times New Roman 11، و فاصله خطوط single) تصاویر مقاله با شمارۀ مربوط نام‌گذاری و با فرمت JPEG و حداقل رزولوشن 300dpi به‌صورت فایل‌های مجزا بارگذاری شوند.

مقاله ارسالی نباید همزمان به سایر مجلاّت فرستاده شده باشد.

فرم الکترونیکی ارسال مقاله

Please type your full name.
Invalid Input
Invalid email address.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input